Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Sortera dina sopor

Dina sopor är inget skräp. Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Dina sopor kan också innehålla farliga ämnen som måste sorteras ut för att skydda människor och miljö. Dina val gör skillnad och sätter spår i framtiden.

Källsortering hemma

Källsortering innebär att sortera där avfallet uppkommer. Att sortera ut avfall som inte hör hemma i soppåsen och i stället lämna dem på rätt ställe. Exempel på sådant avfall är förpackningar, tidningar, batterier, farligt avfall och mediciner. Börja först med att fråga dig om det kan vara användbart för någon annan. Då är det bättre att det går till återbruk än återvinning eller förbränning.

Genom att källsortera hushållsavfallet bidrar vi till en bättre miljö. En stor del av materialet återvinns och på så sätt sparas råvaror och farligt avfall omhändertas på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt.

Chansa aldrig med vad du lägger i soppåsen

Viktigast att sortera ut ur soppåsen är det farliga avfallet – batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester, kvicksilvertermometrar, ammoniak, bekämpningsmedel och så vidare. Hamnar det fel kan det skada både människor och miljö.

Släng aldrig det avfall du är osäker på i soppåsen utan lämna in det på närmaste återvinningscentral. Där finns kunnig personal som du kan fråga. På våra sidor här kan du läsa mer om hur du ska sortera och de olika materialslagen. Tack för att du sorterar. Det gör skillnad.

Visste du att sortering inte är något man kan välja bort?
Som konsument är man skyldig att sortera förpackningar och tidningar och elavfall , vilket bland annat framgår av avfallsförordningen (2011:927)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.