Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor
Bild

I samarbete med Svenskt Vatten ordnar Vakin denna VA-konferens med fokus på dricksvatten och säkerhet.

En, två eller tre konferenser på en gång? Nu har vi haft två års uppehåll i vår säkerhetskonferens, därför kör vi tre konferenser i rad. Där du kan välja vilka delar du vill delta på. På denna konferens fokuserar vi mer på praktik än teori. Den första delen är majoriteten av konferensen praktisk. Den andra delen med informationssäkerhet utgår vi från verkligheten och hur man kan arbeta med informationssäkerhet.

16 november, Fokus Nödvatten ( begränsat antal platser) 09.00 -12.00 Hur fungera Vaka? Vad är Vaka? Hur fungerar deras nödvattentankar? Mobila vattenverk. En praktisk dag där vi fokuserar på nödvattenförsörjning.

16-17 november, Fokus Informationssäkerhet - Hur skyddar vi oss mot påverkan på distans vår huvudkonferens där vi håller fokus på informationssäkerhet.

16 nov 13.00 - 17.00 Middag med mingel på kvällen. 17.30 - 23.00

  • Information från Svenskt Vattens säkerhetsnätverk
  • Patrik Oksanen, Påverkanskampanjer mot samhällsviktig verksamhet, Försvarshögskolan
  • MSB
  • Tutus, krypteringslösningar för en säker kommunikation
  • STINS, ett projekt för säker lagring

17 nov 08.30 - 12.00 Konferens avslutas med lunch.

  • Livsmedelsverket
  • André Catry, IT-/ och informationssäkerhetsspecialist;
  • Dr Erik Johansson, säkerhet i industriella styrsystem inom svensk dricksvattenförsörjning

17 november, Fokus SCADA-säkerhet (begränsat antal platser) 13.00 - 16.00

Workshop med Dr Erik Johansson

Pris:

Fokus nödvatten, 500,-

Huvudkonferensen – Hur skyddar vi oss mot påverkan på distans, 2995,-

Focus SCADA-säkerhet, 1200,-

Medlem i Svenskt Vatten -10%

Medlem i VASEN, -20 %