Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Nätverksträffar

– Träffas, diskutera och utbyt kunskap

Vi tror att samverkan är en viktig nyckel för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vision VA agerar ofta värd för olika nätverksträffar där deltagarna träffas, diskuterar och utbyter kunskap. Nätverket kan vända sig till en viss yrkesgrupp, som ekonomer, ingenjörer eller politiker, eller baseras på ett aktuellt ämne, som exempelvis VA-lagstiftning, VA-ekonomi eller drift.

Kommande nätverksträffar

Vill du initiera ett nytt nätverk?

Kontakta Vakin

Öppettider vardagar: 08:00 - 15:00


090 - 16 19 00


kundservice@vakin.se