Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Förstärkt vattenförsörjning för Umeå

Bild

Matthias Grim informerar om hur Vakin jobbar för att förstärka vattenförsörningen i Umeåområdet.

Projektet har efter 3 år av undersökningsborrningar gått över i en ny fas.

I april startades pumparna för en provpumpning av åsen. Syftet är att kartlägga akviferens kapacitet och omfattning, med målsättning att inom några år i samarbete med Vännäs Kommun få fram ett gediget beslutsunderlag, med sikte att i framtiden kunna förstärka Umeås vattenförsörjning med dricksvatten från Vännäs, och vice versa.