Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Utbildningar & kurser

Vi erbjuder utbildning, kurser och handledning.

Jobba effektivare, möta ökade miljökrav eller lära av andra branscher? Varje dag får vi frågor från VA-branschen, kommuner och näringsliv om de förändringarna vi står inför.

Behovet av utbildning är stort, inte minst eftersom många års erfarenhet snart försvinner i och med de stora pensionsavgångarna. Vision VA erbjuder utbildning, kurser och handledning inom exempelvis kommande regelverk, smart teknik, nya arbetssätt och kompetensförsörjning. Vi använder oss av kunskapen som finns inom vår egen organisation och när det behövs bjuder vi in experter från branschorganisationer, universitet och näringsliv. Utbildningarna ges på svenska om inget annat anges, och äger rum hos oss i Umeå. Vid behov kan vi även hjälpa till med skräddarsydda utbildningar på annan ort. Vi ordnar också med all service, som mat och dryck, under utbildningen.

Kommande utbildningar

Skräddarsy en utbildning på annan ort?

Om önskemålet finns kan vi även hjälpa till med skräddarsydda utbildningar på annan ort. Vi ordnar också med all service, som mat och dryck, under utbildningen.

Kontakta Vakin

Öppettider vardagar: 08:00 - 15:00


090 - 16 19 00


kundservice@vakin.se