Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

ADR 1.3, webbutbildning

Bild

Välkommen till ADR utbildning 1.3 webbutbildning

ADR 1.3

Personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Denna kurs är framtagen enligt de krav som ställs i MSBs regelverklänk till annan webbplats för hantering av farligt gods gällande så kallad 1.3-utbildning.

Beräknad tidsåtgång: 2-5 timmar

Kursmål

Att efter utbildningen kunna

Målgrupp

Personal som jobbar med farligt gods.

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning,
  • Säkerhetsutbildning, och i förekommande fall
  • Utbildning om klass 7.