Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

BAM - Bättre arbetsmiljö

Bild

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att samarbeta/samverka, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor och att kunna söka information. Alla dessa färdigheter kommer vi att öva under BAM-utbildningen genom grupparbeten kring fall som belyser arbetsmiljöfrågor/-situationer från olika perspektiv.

Tider:

7 feb 09:30 - 16:00

8 feb 08:30 - 16:00

15 feb 08:30 - 16:00

Kursbeskrivning

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att samarbeta/samverka, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor och att kunna söka information. Alla dessa färdigheter kommer vi att öva under BAM-utbildningen genom grupparbeten kring fall som belyser arbetsmiljöfrågor/-situationer från olika perspektiv.

Innehåll

Dag 1 – Samverkan, regler och roller

 • Vad är arbetsmiljö? Regelverket
 • Ansvar och roller
 • En arbetsmiljöfrågas väg
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Summering

Dag 2 – Upptäcka och hantera risker

 • Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö
 • Grupparbete – Upptäcka och hantera risker
 • Riskbedömning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Nyckeltal i arbetsmiljön
 • Summering

Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen

 • Metod
 • Under utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.
 • Jobba praktiskt med arbetsmiljö – Grupparbete Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Hantera ändringar
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Framgångsrikt förändringsarbete
 • Summering och avslut

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna samarbeta/samverka kring arbetsmiljöfrågor, identifiera risker, tolka och bedöma situationer, ställa rätt frågor samt kunna söka information och använda dina kunskaper i vardagen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och du som i din roll behöver kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.