Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Brandfarliga arbeten

Bild

Brandfarliga arbeten, följer samma försäkringskrav som heta arbeten.

Kursmål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

• vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

• ansvara för, bevaka och utföra brandfarliga arbeten.

Målgrupp

De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringskrav
  • Brandteori
  • Förebyggande brandkunskap
  • Riskhantering
  • Organisation
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter/Grupparbeten
  • Certifieringstest