Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Fallskydd

Bild

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Kursmål

Efter kursen har du fått kunskaper som ger dig möjlighet att utföra ditt arbete på ett säkert sätt.

Målgrupp

Du som arbetar på hög höjd och du som har en arbetsledande roll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

• Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
• Känna till olika typer av fallskydd
• Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
• Förstå falldämparens funktion
• Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
• Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
• Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
• Kunna genomföra en räddning av en nödställd