Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Hot och våld

Bild

Risk för hot och våld förekommer tyvärr på många arbetsplatser. En hot och våldutbildning ger dig verktyg och träning i att hantera hotfulla och besvärliga personer och situationer.

Kursmål

Efter kursen har du kunskap, verktyg och träning i att hantera hotfulla och besvärliga personer och situationer.

Målgrupp

Alla

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Irritation, frustration, ilska och aggressivitet kan ha många olika uttryck. För att lära sig hantera andras och egna frustrationer behövs kunskap, verktyg och träning i att använda dessa.

08:30 Kort presentation/Inledning

Arbetsmiljölagstiftningen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ca 09:30 Fika

Undersökning/ Riskbedömning/ Åtgärder/ Uppföljning

Kommunikation och förhållningsätt

Förebyggande, taktik och bemötande

Diskrimineringslagstiftning

Sammanfattning

Ca12:00 Slut