Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Juridik kurs i: Bygg och entreprenad, Grund

Bild

Inom entreprenadbranschen har juridiken en speciell ställning, då hela branschen har gemensamma standardavtal utformade för att fungera på många olika situationer. Men visste du att det är så mycket mer som tillämpas? Avtalslagen och köplagen är två exempel på lagar som används ofta. Just detta och mycket mer kommer vi att gå igenom i Bygg & Entreprenad: Grund, en digital kurs skräddarsydd för entreprenadbranschen.

Kursmål

Kursens mål är att ge fördjupad inblick och kunskap om den grundläggande juridiken som ligger till grund för ett bygge.

Målgrupp

Alla som jobbar med entraprenad och är med på att påverka eller fattar beslut rörande entreprenaden.

Förkunskaper

Inga

Kursinnehåll

 • Entreprenadformer
 • Entreprenadavtal
 • Regleringen
 • Standardavtal
 • AB04 samt ABT06
 • Centrala begrepp
 • Omfattningen
 • Entreprenadens genomförande
 • Tider
 • Ansvar för avhjälpande
 • Ekonomi
 • Besikting
 • Hävning
 • Tvistelösning
 • Sumering, tips och trix