Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Repetition motorsågskörkort A, B, C

Bild

Lär dig hantera motorsågen på ett säkert sätt.

Kursmål

Efter kursen har du kunskap för att hantera motorsågen på ett effektivt och säkert sätt.

Målgrupp

Alla

Förkunskaper

Alla som redan har motorsågskörkort nivå: A, B och C

Kursinnehåll

Repetition av kunskaperna för motorsåg nivå A, B, C

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda sågen vid diverse vanligt förekommande sågarbeten.

Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av sågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1)