Vakin logo
Vison VA – Mötesplatsen för VA- och avfallsfrågor

Om Vision VA

- Satsningen för att samla, stärka och sprida kunskap

Friskt dricksvatten direkt ur kran, välmående vattendrag och avfall som hämtas utanför huset är något vi ofta tar för givet. I själva verket bygger allt det här på hög kompetens inom processer och teknik tillsammans med stabila resurser. 

Nu står vi inför stora utmaningar – klimatförändringar, samhällsomvandlingar, kompetensbrist och åldrande VA-system – som kräver omställningar och investeringar.

Vision VA, kompetensnoden i norr för vatten, avlopp och avfall, är Vakins satsning för att samla, stärka och sprida kunskap om hur vi bäst möter dessa utmaningar. Genom att ta ett samlat grepp om utbildningar, konferenser, seminarier och nätverksträffar, vill vi höja kompetensen på ett formaliserat sätt.

Vi vänder oss till alla som i sitt arbete möter frågor kring vatten, avlopp, avfall och återvinning. Målet är att bli en självklar mötesplats i norr för viktiga VA-frågor med fokus på kallt klimat, säkerhet och glesbygd. I grund och botten handlar det om att hjälpas åt för att säkra en god, hållbar samhällsservice, både idag och imorgon.

Vilka är Vakin och vad gör vi?

Har du frågor om Vision VA?

Om du önskar att få veta mer om vår satsning får du mer än gärna höra av dig till oss så berättar vi mer om arbetet.

Kontakta Vakin

Öppettider vardagar: 08:00 - 14:00


090 - 16 19 00


kundservice@vakin.se