Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Vad har dricksvattnet för pH-värde?

pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt (lägre än 7 är surt, högre än 7 är basiskt, 7 är neutralt). I våra kommuner ligger pH-värdet på omkring 7,7–8,2 vilket alltså betyder att vattnet är svagt basiskt. Det hjälper till att skydda rörnätet mot korrosion.

Läs mer om dricksvattenkvalitet