Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Vad kan jag göra för att minska risken att vattnet fryser?

  • Sitter vattenmätaren i ett utrymme som är svalt, montera en termomenter i utrymmet så ser du enkelt om det börjar bli kallt och risk för frusenvattenmätare.
  • Går det inte att ha värme på i utrymmet för mätaren sitter är ett alternativ att ha någon form av punktvärme på mätaren, exempelvis en kupévärmare riktad mot den när det är kallt ute.
  • Ett annat alternativ är att ”ha vatten på rinn”. Låt en liten mängd vatten – ca 1 liter/minut – rinna genom en kran i fastigheten. När vatten rinner genom vattenmätaren gör det att mätaren inte fryser sönder. Metoden medför visserligen en kostnad för vattenförbrukningen, men kostnaden för vattenåtgången är betydligt lägre än kostnader som uppstår om vattenmätaren spricker och orsakar en vattenläcka.
  • Låt snön ligga kvar över vattenledningen. Om snön skottas bort där vattenledningen går in i huset gör det att ledningen lättare fryser. Kyla kommer uppifrån och ligger det mycket snö på marken hindras kylan från att tränga ner.
  • Om man vet att den ingående vattenledningen ligger grunt är det bra att ha vatten på rinn för att undvika frostskador.
  • Var uppmärksam på läckor i kalla utrymmen som källare och garage. Element och vattenledningar som frusit orsakar sprickor i rören, vilket i sin tur leder till läckage när isen tinar.