Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Att spara vatten är att spara på el.

Energikrisen har gjort att vi alla behöver hjälpas åt att spara el. Ett sätt att göra det är att spara vatten.
-Det går åt mycket el för att distribuera dricksvatten, men det går åt ännu mer el till att rena avloppsvatten säger Mikael Lundin, VA-chef.

Ett sätt att använda vatten hållbart är att korta tiden i duschen, det sparar både pengar och vatten.
Foto: Svenskt vatten, hållbar vattenanvändning.

Ett sätt att minska risken för elbrist och samtidigt spara pengar är att minska användningen av varmvatten. Det ger en besparing både i el och pengar i flera led. Vakin behöver inte pumpa fram vatten till ditt hushåll. Du sparar pengar på att inte värma upp vattnet samtidigt som din kostnad för dricksvatten minskar.

Genom att spara vatten minskar även mängden avloppsvatten som ska transporteras till reningsverket och som behöver renas innan det släpps ut i havet. Här sparar Vakin pengar både på minskat behov av kemikalier och el. Du som kund får också en lägre kostnad i fakturan från Vakin.

-Vi ser tydligt att en kortare dusch ger besparingar i flera led. Samtidigt som den el som vi inte behöver kan användas i andra delar av vårt samhälle, säger Mikael Lundin, VA-chef.

Kriget i Ukraina har resulterat i höga elpriser och gjort det svårare att importera el när Sverige behöver det. För att förbättra situationen behöver alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Gör vi det, minskar elkostnaderna och risken för elbrist i vinter. Det är också solidariskt eftersom vi både hjälper varandra i Sverige och i våra grannländer. (Källa: Energimyndigheten)