Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Det finns olika metoder som kan förebygga översvämningar i tätorter

Under år 2020 drabbades Rödäng/västerslättsområdet för översvämningar på grund av intensivt skyfall. Umeå kommun arbetar med olika lösningar som kan förebygga risken för översvämningar i tätorten.

Såhär ser en dagvattendamm ut

Tidigare i veckan berättade SVT västerbotten om vilka lösningar som kan förebygga utsatta områden som Tvärån och Djupbäcken mot att svämma över, som i sin tur kan leda till översvämning på gator.

Kommunen tittar på olika lösningar för att hindra översvämningar, där bland annat dagvattendammar kommit på tal. En dagvattendamm hindrar vattnet att ledas direkt till ledningsnätet och kan hämma uppsjöer av vatten. Dagvattendammar är nedsänkta ytor som tåls att svämma över.

- Vakin deltar i dessa utredningar som expertstöd. Framför allt är dagvattendammar en typ av åtgärd. Tyvärr räcker det inte att enbart anlägga dammar för att undvika översvämningar vid ett 100-årsregn. Därför utreds bland annat möjligheten att få undan vatten via nya dagvattentunnlar säger Petter som arbetar som utredningsingenjör på Vakin.

Länken till SVT västerbottens inslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om de olika lösningarna