Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Förstärkning av älvskanten vid avloppsreningsverket på Ön.

I slutet av januari startade arbetet med att förstärka älvskanten utanfrö avloppsreningsverket på Ön. Arbetet beräknas pågå till hösten 2024. Arbetet har där i tre olika huvudetapper. Där entreprenören har börjat med att avverka skogen mellan avloppsreningsverket och älven därefter kommer vi att förstärka strandkanten och slutligen kommer vi göra en markåterställning där vi återplanterar träd och växter.

Avverkning av skog mellan avloppsreningsverket på Ön och Umeälven

Bakgrunden till att strandkanten behöver förstärkas är att vi har sett att strandkanten långsamt eroderar. Det skulle betyda att om ett antal år skulle älven börja äta sig in under avloppsreningsverket och helt enkelt äventyra funktionen avloppsrening. Det skulle i det närmaste innebära en katastrof om vi inte kan rena avloppsvatten. För att förebygga detta kommer vi att fylla upp älvkanten med sten och på det sättet eliminera erosionen.