Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Framtidens insamlingssystem

Vakin har fattat ett beslut hur insamling av förpackningar från villor ska ske i Umeå kommun. I en första etapp kommer villor och radhus i Umeå kommun erbjudas möjligheten att papper- och plastförpackningar hämtas vid deras fastigheter, systemet ska vara infört till januari 2027.

Idéskiss över hur det nya insamlingssystemet kan se ut.

- Alla villor och radhus i Umeå kommun kommer att erbjudas två soptunnor där pappers- och plastförpackningar ska samlas in. Planen är att vi ska göra ett test hos några av våra kunder för att se hur vi kan underlätta kommunikationen vid införandet, säger Per Sundström renhållningschef vid Vakin. 

Inför beslutet har Vakin utrett flera olika system för fastighetsnära insamling. Där hänsyn har tagits till ett flertal parametrar, allt ifrån kostnaden, kundnytta, arbetsmiljö och tidigare erfarenheter från andra aktörer när det gäller insamlingsresultat.
-Vi vill ha ett flexibelt och enkelt system, där kunder kan byta storlek på tunnorna utifrån sina behov. Systemvalet gör det också möjligt för oss att ändra förändrade behov och krav, säger Per Sundström renhållningschef vid Vakin.

Nu är beslutet tagit för systemlösning i Umeå kommun. I de övriga ägarkommunerna kommer ett tjänstemannaförslag att presenteras för den politiska nivån.
- Nu ligger ett underlag som kommer att behandlas av Kommunfullmäktige i Nordmaling och Kommunstyrelsen i Vindelns kommun där de tar egna beslut om vilket system som ska användas i deras kommuner, säger Per Sundström renhållningschef vid Vakin.

Bakgrund
Regeringen har beslutat om nya regler gällande förpackningsinsamlingen. Syftet är att förenkla för kommuninvånarna, öka återvinningen, minska mängden förpackningar samt minska nedskräpning. Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinning till år 2030. Kraven på fastighetsnära insamling gäller för förpackningar av papper, plast och metall samt färgat och ofärgat glas från 1 januari 2027. Restavfall och matavfall samlas redan nu in fastighetsnära.