Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Kunder i Umeå får testa hemsortering

I höst kommer Vakin att testa hemsortering i två områden i Umeå, Blåbärsvägen på Berghem och Filgränd på Ersboda. Hushållen får testa det nya fastighetsnära insamlingssystemet av förpackningar. Det innebär att under testperioden, som startar i september och avslutas i november 2024, kommer de boende i dessa två områden att få hämtning av plast- och pappersförpackningar vid sina bostäder.

Hemsortering med två extra soptunnor för hämtning av plast- och pappersförpackningar

- Vi hoppas att pilottestet ska ge värdefull information om hur kunderna upplever hemsortering med ett nytt hämtningsintervall och få veta vilka förberedelser som behövs inför införandet av systemet i alla tre kommunerna berättar Pia Edlund, kundservicechef vid Vakin.

Inför testet kommer de som är med i pilottestet att få två extra soptunnor utkörda till sina villor och radhus. Det innebär att under testperioden kommer hushållen på Blåbärsvägen och Filgränd att ha en tunna för plastförpackningar och en för pappersförpackningar utöver de tunnor som de redan har idag.

- Vi har tillsammans med vår entreprenör valt ut Blåbärsvägen och Filgränd i Umeå, eftersom det kan finnas utmaningar dels för både hushållen och sopbilarna. Till exempel att det är trånga eller backiga gator eller små tomter. Vi vill också testa både ett nyare och äldre område där det även kan finnas blandade typer av hushåll med både villor och radhus säger Per Sundström, renhållningschef hos Vakin.

Tunnorna kommer att tömmas med olika intervall. Matavfallet kommer att tömmas varannan vecka precis som idag, men restavfallet, pappersförpackningar och plastförpackningar kommer att tömmas var sjätte vecka enligt ett nytt hämtningsschema som är speciellt framtaget för pilottestet.

Om pilottestet

  • Pilottestet startar vecka 36, tisdagen den 3 september och avslutats vecka 46, tisdagen den 12 november.

  • Syftet med testet är att se hur våra kunder upplever hemsortering med ett nytt sophämtningsintervall.

  • De utvalda områdena för pilottestet är Blåbärsvägen på Berghem och Filgränd på Ersboda i Umeå, totalt ca. 120 hushåll.

  • Insamlingssystemet med två extra tunnor är det som är beslutat i Umeå kommun. Detta för att kunna använda befintliga sopbilar och tunnor samt behålla samma antal transporter som idag. Det ger en effektiv och miljömässigt hållbar insamling.

  • Enligt ny lagstiftning ska alla hushåll i Sverige få flera av sina förpackningar hämtade fastighetsnära senast från och med 1 januari 2027.

Mer information om testet finns på: vakin.se/test Länk till annan webbplats.