Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening som uppfyller framtidens miljökrav. Därför föreslår vi höjda avgifter för vatten och avlopp 2024.

Förslagen lämnas till respektive kommunfullmäktige för beslut under november och december.

- Vatten och avlopp fungerar bra idag och behöver underhållas och utvecklas för att fungera bra även i framtiden. Många av våra ledningar lades på plats på 60-talet och behöver bytas ut, säger Mikael Lundin.

- Precis som alla andra påverkas vi av inflationen och ökade el- och kemikaliepriser vilket ökar våra driftkostnader. Den höjda räntan påverkar våra kostnader för nödvändigt underhåll och nya investeringar, menar Mikael Lundin.

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten- och avloppstaxa. Vakin tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vakin får inte gå med vinst.

- Förslagen lämnas till kommunfullmäktige i Umeå och Vindeln för beslut under november och december, säger Mikael Lundin. Nordmalings kommunfullmäktige har 2022 fattat beslut om en treårig höjning där vi följer plan.

Förslag till vatten- och avloppsavgifter 2024

Våra beräkningar visar att vi kommer att behöva höja avgiften för vatten och avlopp. Förslagen innebär:

  • En höjning av brukningsavgiften på +10% i Umeå, vilket innebär ca 1000 kr/år eller 83 kronor/månad för en villa. Förslaget innebär även en höjd kubikmeteravgift för vattenföreningar med 10,5% eller 2,5 kr/m3.
  • En höjning av brukningsavgiften i Nordmaling med 15% vilket innebär cirka 1600 kr/år eller 134 kr/månad för en villa.
  • En höjning av brukningsavgiften i Vindeln med 2,3% vilket innebär cirka 240 kr/år eller 20 kr/månad för en villa.

Stora investeringar inom vatten och avlopp

I vår region har vi olika behov av investeringar. Umeå är en växande stad, där vatten- och avloppssystemet behöver byggas ut för att nå alla nya kunder. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera, byta ut och uppgradera ledningar och anläggningar i både Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner.

- Att laga vattenläckor och byta ut gamla ledningar är dyrt. Men det är också en nödvändig investering. I Nordmaling har fokus på att åtgärda vattenläckor medfört att säkra vattenförsörjningen och minskat driftskostnader i vattenverket, med långsiktiga positiva effekter, menar Mikael Lundin.

Vakin anpassar vatten- och avloppstaxan till ny standard

Taxan för 2024 är anpassad till Svenskt Vattens nya branschstandard. Det innebär mindre förändringar i begrepp och en omfördelning av vissa avgifter. Förändringen kommer bland annat att innebära en höjd avgift för större samfälligheter med mer än 10 fastigheter, enligt förslaget med cirka 500 kr per fastighet. Upplägget gör det enklare att jämföra kostnader över landet.