Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Vakin ansluter sig till Umeå klimatfärdplan

I Umeå klimatfärdplan åtar sig organisationer, företag och offentliga verksamheter att arbeta tillsammans för att skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen. Vakin är med!

Vi ställer oss bakom målen om ett klimatneutralt Umeå till 2040

Klimatomställningsarbetet skapar möjligheter i Umeå att utveckla samarbeten mellan olika aktörer, skapa nya initiativ, projekt och affärsidéer och fördelar för invånarna.

Klimatfärdplanen koordineras av Umeå kommun, som skapar innehållet tillsammans med företag och organisationer som går med, till exempel Vakin. Utgångspunkten är fem fokusområden där alla i Umeå behöver agera för att minska utsläppen:

  1. Mobilitet och transporter
  2. Energi och byggd miljö
  3. Konsumtion och cirkulär ekonomi
  4. Mat och jordbruk
  5. Övriga kompletterande åtgärder

Karin Söderström, hållbarhetschef på Vakin berättar:

Vi på Vakin ställer oss bakom målen om ett klimatneutralt Umeå till 2040 och en minskning av klimatutsläppen i Umeå. Det handlar om lärande och att lära ut, dela med sig av aktiviteter och resultat och arbeta med konkreta åtgärder inom de fem fokusområdena. Den 1 december äger ett lokalt toppmöte rum. Då kommer vi att tillsammans med andra företag och organisationer att formellt skriva under avsiktsförklaringen.

Klimatfärdplanen är ett exempel på samverkan. Ett annat är Svenskt Vattens initiativ Klimatneutral VA-bransch 2030, där vi också är representerade.

På Vakin ska vi under 2023 ta fram en handlingsplan med klimatåtgärder. Vi börjar med workshops i början av året, tillsammans med olika delar i organisationen. Arbetet med Vakins klimatfärdplan ska vara klart under första halvåret 2023.

Här kan du läsa mer om Umeå Klimatfärdplan: Umeå klimatfärdplan - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.