Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Vakin besökte Nepal

En arbetsgrupp från Vakin har besökt Godawari kommun i Nepal, för att dela med sig av expertkunskaper inom VA-teknik, avfall, hållbarhet och kommunikation. Besöket är en del i ett EU-finansierat projekt.

Sanitetsarbetare vid en sorteringsanläggning för avfall

- Projektformen innebär att medarbetare på Vakin träffar motsvarande roll i Godawari kommun, för att utbyta erfarenheter och stärka kunskapen hos alla parter, berättar Elin Bäckman, projektledare och kommunikatör. Vi bidrar med teknisk kompetens inom vatten, avlopp och avfall, digitalisering, planering och förebyggande åtgärder för att skydda vatten och miljö.

Medarbetarna från Vakin besökte flera olika anläggningar, bland annat vattentäkten i Lele där kommunen investerat i åtgärder för vattenskydd, vattenrening och påbörjat ett ledningsnät för distribution till hushållen. Där har Vakin lämnat teknisk återkoppling och genomfört utbildningar, bland annat i vattenprovtagning.

- Vi är imponerade över framstegen i Lele, berättar Elin Bäckman. Våra ingenjörer och tekniker har bra diskussioner med kollegorna i Godawari, som har gjort flera förändringar efter möten och studiebesök. Vi förespråkar enkla lösningar för lika enkel drift och underhåll. Allt för att anläggningen ska fungera på lång sikt.

Ett besök som berörde var inom avfall, där Vakins medarbetare fick följa sopornas väg från kund till sorteringsanläggning. Sanitetsarbetare i Nepal har svåra arbetsförhållanden och har låg status i samhället. Tillsammans med Godawari kommun kommer projektet att ta fram en åtgärdsplan för att förbättra deras vardag.

- Det var tungt att uppleva kvinnornas situation på sorteringsanläggningen, berättar Elin Bäckman. De fick själva hitta sin skyddsutrustning i soporna och deras tillgång till vatten för dryck och hygien var begränsad. Vi hade bra diskussioner med ansvariga och hoppas kunna verka för att höja sanitetsarbetarnas status och förbättra deras arbetsmiljö. Med enkla åtgärder kan det bli stor skillnad för dem.

Projektet har fått uppmärksamhet i Nepal, där lokalmedia har följt besöket från Sverige. Många lokala representanter har deltagit på möten för att diskutera problem och lösningar.

- Både beslutsfattare och invånare i Godawari är väldigt engagerade i vatten, avlopp och avfallsfrågor. För dem är förändring nödvändig. Mycket som vi tar för givet på hemmaplan är slutmålet för dem. Vatten i kranen, en säker hantering av avlopp och att kunna ta hand om avfall och slippa nedskräpning. Det lilla vi bidrar med kan få stora effekter när andra kommuner ser vad som händer i Godawari. I utbyte tar vi med oss ny kunskap och inspireras av deras framåtanda, avslutar Elin Bäckman

Bakgrund:

Vakin, WaterAid och Godawari kommun har ett treårigt samarbetsprojekt för kunskapsutbyte, Godawari Prabalya WASH. Projektformen, Global Water Operators Partnership, är initierad av UN Habitat och finansieras av EU. Programmet är utformat för att stärka kunskapen i den lokala organisationen med ansvar för vatten, avlopp och avfall, att förbättra kommunens förmåga att planera och budgetera, samt att säkerställa att satsningarna når de mest utsatta. Programmet ska kopplas till tre pågående lokala projekt och adresserar bland annat hantering av spillvatten, deponi, slam och avfall. Projektet pågår till juli 2025.