Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Vakin lägger fram ett förslag till kommunfullmäktige på att höja avfallstaxan i Umeå kommun med närmare 30 procent.
– Höjningen sker med anledning av ökade drivmedelspriser och ökade kostnader för behandlingskostnader samt utsläppsrätter, säger Per Sundström, renhållningschef vid Vakin.

Gruppbild av deltagare i EU projektet SUBTRACTsom träffades i Bryssel inför slutkonferensen.

Höjningen för en villa blir cirka 40 kronor per månad. Det motsvarar en ökning på ungefär 30 procent. Höjningen av avgifterna i Umeå kommun beror på prisökningar i samhället som påverkar kostnaderna för behandling av avfall.
– Majoriteten av kostnadshöjningarna ligger helt och hållet utanför vår kontroll. Under 2022 har priset på drivmedel för sopbilarna ökat med närmare 50 procent. Inför 2023 kommer kostnader för utsläppsrätter att öka med mer än 300 kronor per ton för det avfall som går till förbränning. Dessa kostnadsökningar kan vi inte påverka, säger Per Sundström.

I och med att Vakin inte är ett vinstdrivande företag, finns det inte någon buffert för denna typ av oväntat höga kostnadsökningar.
– Vår avfallshantering bygger på självkostnadsprincipen, där var och en betalar vad det kostar för att samla in och behandla avfall. Där vi alla är med och delar på kostnaderna som uppstår, säger Per Sundström.

Per betonar att när det gäller utsläppsrätter så kan alla bidra till att minska den kostnaden genom att återvinna plastförpackningar.
– Här måste vi alla hjälpas åt för att minska kostnaderna för utsläppsrätter, det gör vi enklast genom att sortera ut och återvinna plastförpackningar från avfallet. Ju mindre plast desto mindre utsläppsrätter behöver vi alla betala för, avslutar Per Sundström.