Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
  • Start
  • Om Vakin
  • Nyheter
  • Vakin har godkänt tre entreprenörer som får samla in förpackningar i flerbostadshus

Vakin har godkänt tre entreprenörer som får samla in förpackningar i flerbostadshus

Den 1 januari 2024 tar Vakin över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall i Umeå, Nordmaling och Vindeln från producenterna. Det innebär en del förändringar och i ett första steg främst fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som kommer att få ett bidrag från Vakin för insamling och borttransport av förpackningsavfall.

Det är producentorganisationerna som betalar för insamlingen av förpackningarna. Fastighetsägaren av flerbostadshus betalar entreprenören som hämtar förpackningarna.
- Producentansvarsorganisationerna kommer att betala ut ett bidrag för insamlingen. Vi betalar ut bidraget kvartalsvis, som ett avdrag på fakturan till fastighetsägare av flerbostadshus. För att få bidraget måste fastighetsägare av flerfamiljshus uppfylla två villkor en auktoriserad entreprenör och göra en anmälan till oss på Vakin, berättar Per Sundström, renhållningschef hos Vakin.

I dagsläget är det tre företag som fått auktorisering i Umeå, Nordmaling och i Vindelns kommun.
Dessa är Stena recycling, Ragnsells och Prezero. Vill man som företag ta chansen att bli auktoriserad ska man höra av sig till Vakin.

De som redan idag samlar in förpackningar och vill få ta del av bidraget ska kontakta Vakin och använda sig av ett auktoriserat företag för hämtningen.
- Fastighetsägare som redan samlar in förpackningar i soprum och har avtal med en av dessa godkända entreprenörer kan fortsätta som tidigare, och anmäla detta till oss på Vakin. De som ännu inte har fastighetsnära insamling, men som vill börja, tecknar ett nytt avtal med en av dem och kontaktar oss, berättar Per Sundström, renhållningschef hos Vakin.

På längre sikt kommer fler och fler att få fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, och det är något som renhållningschef Per Sundström ser många fördelar med.
- Med ett stigande intresse för hur vår livsstil påverkar klimatet blir fastighetsnära insamling en alltmer efterfrågad service. När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i avfallspåsen vilket ger många miljövinster. En minskad volym restavfall kan även innebära minskade kostnader för den vanliga sophämtningen, säger Per Sundström, renhållningschef hos Vakin.

Fakta

  • Den 1 januari 2024 tar Vakin över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall från producenterna i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner.
  • Den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling.
  • Insamlingen ska ske genom fastighetsnära insamling eller återvinningsstationer (ÅVS).
  • Producentansvarsorganisationerna (producenterna) ska bekosta insamlingen.
  • Vakin har i dagsläget tre auktoriserade entreprenörer som samlar in förpackningar från flerbostadshus: Stenarecycling, Ragnsells och Prezero.
  • Utöver mat- och restavfall ska förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas sorteras ut.