Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Vi bygger ut vattenverket

För att säkerställa vattenförsörjningen i ett växande Umeå tar Vakin ett strategiskt kliv och bygger ut Forslunda Vattenverk. Utbyggnaden startar i början av 2023 och beräknas vara färdig under 2025.
-I en expansiv stad behöver även grundläggande infrastruktur som vattenverk byggas ut för att möte framtidens behov, säger Mikael Lundin, VA-chef vid Vakin.

Umeås vattenverk, Forslunda.

Den senaste utbyggnaden av Umeås vattenverk skedde i början av 90-talet, och nu är det dags att ta nästa steg.

– Tack vara lösningar för varsam vattenanvändning i t ex snålspolande toaletter och kranar har Umeås vattenförbrukningen inte förändrats på lång tid trots hög befolkningstillväxt. Förbrukningen per invånare har därmed minskat i samma omfattning som det tillkommande behovet för expansionen. Det är först under senare tid som tillfälliga toppar i förbrukning har närmat sig vattenverkets maximala kapacitet, säger Mikael Lundin, VA-chef vid Vakin.

Under de senaste 30 åren har antalet anslutna till Forslunda vattenverk ökat från 72 000 personer till att idag vara över 110 000. Men för att Umeå ska kunna nå 200 000 invånare krävs det en utbyggnad.

–Utbyggnaden är ett viktigt steg i vårt bidrag i att möjliggöra Umeås framtida tillväxt mot 200 000 invånare. Som samhällsbyggare är vi givetvis mycket stolta över att vara med och bidra till en säker och hållbar dricksvattenförsörjning till Umeås invånare, säger Mikael Lundin VA-chef vid Vakin.