Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Arbete vid Östra Station

Fram till mitten av februari kommer Vakin att arbeta med att renovera avloppsledningar vid Östra stationen, Umeå. Under tiden arbetet pågår kommer det tidvis vara begränsad framkomlighet i området.

Arbete vid Östra Station

Vakin kommer i projektet att använda schaktfria metoder, där ledningarna under gatorna förstärks inifrån. Materialet som förstärker ska först dras in i ledningen, därefter trycks det ut mot den befintliga ledningens väggar, för att slutligen härdas och skapa en ny ledning i den befintliga ledningen.
- Totalt är det cirka 300 meter lång ledningssträcka vi arbetar med i detta projekt. Hade vi arbetat med traditionell grävning skulle arbetet tagit månader i stället för några veckor, och orsakat mycket stora framkomlighetsproblem i området, säger Victor H, projektledare hos Vakin.

Under hela arbetets gång kommer det vara trafikstörningar runt Östra stationen. Förutom trafikstörningar kan det även uppstå doftstörningar, att det luktar polyesterplast.
-För att arbetet ska bli klart så snabbt som möjligt, och störningarna i området ska vara så få som möjligt kommer entreprenören på plats att jobba under stora delar av dygnet berättar Victor H, projektledare hos Vakin.

Delar av de ledningar Vakin går in och renoverar lades ned i marken för cirka 90 år sedan, och är i stort behov av underhåll
- Tack vare detta arbete förlänger vi livslängden på ledningarna med många år, säger Victor H projektledare hos Vakin.