Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Bygger om Holmsunds ÅVC

Under Hösten kommer Vakin att bygga om, och uppgradera Holmsunds återvinningscentral till det nya ÅVC+ systemet. Det betyder att boende i Holmsund och Obbola få möjligheten att besöka återvinningscentralen på egen hand, utanför ordinarie öppettider.

Holmsunds ÅVC

-Vi börjar redan nu ombyggnationerna och förbättringarna vid återvinningscentralen. Flera av momenten i uppgraderingen kommer vi kunna göra utan att stänga centralen i Holmsund, säger Per Sundström renhållningschef vid Vakin.

Under de perioder som Holmsunds återvinningscentral måste hålla stängt kommer kunder och besökare att hänvisas till Gimonäs återvinningscentral.
- För de tillfällen vi behöver stänga återvinningscentralen för besök kommer det att framgå på vår webbplats och via skyltning på plats i Holmsund, Säger Per Sundström.

Nu när ombyggnationerna pågår kommer det att vara trångt inne på området. Samtidigt som uppgraderingen pågår planerar Vakin för de kommande utbildningsinsatserna. Per Sundström, berättar följande om tidplanen för Holmsunds återvinningscentral:
-När det gäller Holmsund är planen att både ha en fullt fungerande ÅVC+ och kunna börja utbilda i början av 2024. På vår webbplats kommer vi i december berätta hur kunderna kan anmäla sig till utbildningen.

Goda erfarenheter från Hörnefors

Under 2022 var det 9 600 besök på ÅVC+ i Hörnefors. Efter en utbildning kan ÅVC+-kunder besöka återvinningscentralen på egen hand, utanför ordinarie öppettider.
-Under året har vi haft många besökare i Hörnefors, och vi har tillsammans med våra kunder gjort många viktiga erfarenheter som vi tar med oss, säger Per Sundström.

En av erfarenheterna som har dragits har varit att få grindarna att fungera tillsammans med systemet. Men också hur ska utbildningen av de kunder som ska få tillgång till återvinningscentralerna utanför kontorstid ska gå till.
-Att utbilda 1 000 personer har tagit mycket tid, och kunder har fått vänta länge på att få sin utbildning. Nu håller vi på att ta fram en digital utbildning som ska vara klar till hösten, avslutar Per Sundström.