Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Släntåtgärder Umeå avloppsreningsverk

Det pågår ständig erosion av stränderna på Ön. Detta bedöms bland annat bero på att jordmaterialen i strandkanterna huvudsakligen består av lätteroderade material samt att vattenflödet och vattenståndet i Umeälven varierar på grund av vattenkraftsregleringen.

På grund av detta så vill Vakin genomföra stabilitetshöjande åtgärder längs slänten vid avloppsreningsverket. Åtgärderna är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och därför ska samråd hållas. På denna sida finns de samrådshandlingar som är inskickade till Länsstyrelsen Västerbotten

Dokument