Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Skolmaterial

Vakin arbetar aktivt för att sprida kunskap om hur vi bäst sopsorterar, varför kranvatten är mer miljövänligt än flaskvatten och varför vi aldrig får ”fulspola” – kort sagt kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Skolelever är en viktig målgrupp för oss.

Våra studiebesök riktar sig framförallt till skolelever i årskurs 5 och 6 som vill veta mer om hur det fungerar i reningsverket eller på återvinningscentralen.

Skolinformationen vänder sig till elever i årskurs 4 i Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner. Skolinformationen genomförs idag av Naturskolan på uppdrag av Vakin.

Har du funderat på hur ett vattenverk eller avloppsreningsverk fungerar?

Här har vi samlat olika filmer som vi producerat under årens lopp. Kanske hittar du något guldkorn här.