Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Skolinformation

Skolinformationen vänder sig till elever i årskurs 4 i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner. Skolinformationen genomförs av Naturskolan i Umeå på uppdrag av Vakin. Naturskolan besöker klasserna och håller två lektioner. En lektion handlar om vatten och avlopp och den andra om avfall och återvinning.

Målet är att med hjälp av vår kompetens och erfarenhet av praktiskt miljöarbete, fördjupa skolans undervisning och att långsiktigt öka allmänhetens kunskap om vatten- och avfallshantering ur ett miljö- och konsumtionsperspektiv.

Responsen har under alla år varit mycket positiv, från såväl elever, lärare och föräldrar. Skolinformationen är ett långsiktigt arbete och vi tror att vi genom att satsa på skolinformation redan från årskurs 4 ökar chanserna för att kunskapen, om hur vi kan värna om vår miljö, förankras och består. De områden vi arbetar med kommer ständigt att finnas i människors vardag och det kommer hela tiden "nya" elever som behöver få veta hur det fungerar, för att vi ska få leva i en hållbar framtid.