Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Praktik och examensarbete

Världens viktigaste jobb? Vakin arbetar med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, avloppsrening och en hållbar avfallshantering. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

Vakin på Uniaden

Praktikplatser och examensarbeten för 2023 är fyllda

Det har varit ett stort intresse för praktikplatser och examensarbeten hos oss. Vårens platser är redan fyllda. Inför hösten 2023 öppnar vi upp för ansökningar om Lia-praktik.

Du kan läsa mer om samarbeten och möjligheter med Vakin samt kontakta oss med hjälp av formuläret nedan.

Visst ska du göra ditt examensarbete hos oss på Vakin!I vår kärnverksamhet dricksvatten, avloppsrening och avfallshantering men även inom stödfunktioner som HR, IT, ekonomi, kund och kommunikation eller internationella samarbeten finns emellanåt möjligheter till att göra ett examensarbete.För att vi ska kunna erbjuda dig examensarbete vill vi att du har en lämplig utbildning och B-körkort om examensarbetet kräver det. Vårt bolagsspråk vid handledning och rapportering är svenska.

Kontakta oss i formuläret Länk till annan webbplats. nedan, berätta om dig själv och den utbildning du går och vilken idé du har för ditt examensarbete.

Vi vill gärna erbjuda praktikplatser. Är du intresserad? Kontakta oss i formuläret nedan.

  • Vad praktikperioden skall handla om.
  • Vilken skola/program eller annat som praktiken härrör från.
  • Stöd/resurser ni behöver av oss som organisation.
  • Preliminär tidsplan.

Vid intresseanmälan bedömer vi möjligheten att erbjuda praktikplats och hör av oss till dig.

För att vi ska kunna erbjuda dig praktikplats vill vi att du har en lämplig utbildning och B-körkort om praktiken kräver det. Vårt bolagsspråk vid handledning och rapportering är svenska.

Dricksvatten i kranen dygnet runt och friska, välmående vattendrag, är något vi ofta tar som en självklarhet. Likaså att vårt avfall tas omhand på bästa sätt. Vill du arbeta i en framtidsbransch?

Här är några exempel på utbildningar:

Yrkeshögskoleutbildning till miljö- och drifttekniker

Efterfrågan efter miljö- och drifttekniker är stor. Infrastrukturen inom de kommunala vatten och avloppssystemen är föråldrad och nya utmaningar gällande klimat och miljö innebär att stora investeringar kommer att behöva göras.

Som miljö- och drifttekniker arbetar du med drift av anläggningar inom reningsverk, ledningsnät och vattenverk. Har kunskap i de lagkrav som påverkar arbetet med vatten och avlopp. Planerar arbete kopplat till resurser och underhållsplaner och utför dokumentation enligt de krav som ställs. Du utför besiktning, felsökning, service och underhåll och använder de digitala system som nyttjas i processen.

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år med 6 st träffar i Umeå.

Läs mer och sök på Lexicon yrkeshögskola Länk till annan webbplats.

Yrkeshögskoleutbildning till vatten- och miljötekniker

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta aktivt med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Den bransch utbildningen riktar sig mot är inne i en spännande utvecklingsfas och har ett stort behov av att nyanställa.

Du får fördjupade kunskaper i framför allt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk.

Utbildningen ger dig även kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens.

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik är förlagd till Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.

VA-projektör

Som VA-projektör har du en viktig roll där du bidrar till att säkra vår vattentillgång. Efter examen har du utvecklat stort kunnande kring dimensionering och detaljprojektering av robusta och hållbara VA-anläggningar och lärt dig att upprätta förfrågningsunderlag utifrån faktorer som teknik, miljö och juridik. Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands.

Omfattning: 400 yh-poäng, 2 år

Studietakt: Heltid

Antal platser: 20

Plats: Umeå

Mer information: folkuniversitetet.se Länk till annan webbplats.

Biogas- och processteknik

För dig som vill söka dig till den växande biogasbranschen finns distansutbildningen Biogas- och processteknik som ger dig 100 YH-poäng, och är även den CSN-berättigad. Den här utbildningen sker alltså på distans och studiefarten är 50 %. Du som gått den här utbildningen har kompetens för att producera rågas från olika råämnen, förädla rågas till biogas och distribuera biogas.

I ledningsgruppen för utbildningarna finns tolv av Norrlands kommunala vatten- och avloppsreningsverk, däribland Vakin!

Läs mer och sök utbildningen på www.bigpeak.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år erbjuder vi semestervikariat och feriearbeten inom områden som fastighetsskötsel, kundservice, teknik och underhåll samt avfall och återvinning. Vi har många nöjda sommarjobbare som gärna återvänder nästa år.

Vi brukar annonsera årets lediga platser tidigt under våren.

Håll utkik på vår karriärsida. Länk till annan webbplats.