Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Avgifter för avfall

Avfallshanteringen i våra kommuner finansieras helt av avgifter. Det innebär att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande

Avgiften är uppdelad i fasta avgifter och en rörlig, viktbaserad avgift. Det finns också olika tilläggstjänster att köpa. Vid vissa förutsättningar tillkommer extra avgifter, till exempel för dragväg och framkörning. Läs mer i taxan för din kommun.

Vad är fasta avgifter?

De fasta avgifterna bekostar det vi alla delar på, till exempel återvinningscentraler, hämtning av avfall och adminstration.

Din fastighet betalar grundavgifter beroende på fastighetens storlek och typ. Det innebär att flerbostadshus eller verksamheter kan betala flera grundavgifter. De bekostar bland annat återvinningscentralerna i kommunen, information, administration, planering och kundservice.

Behållaravgiften, som också kan kallas kärlavgift eller hämtningsavgift, bekostar hämtning och transport av avfallet, samt inköp och underhåll av tunnor. Kostnaden är fast och beror på vilket abonnemang du har, till exempel för olika storlekar på tunnor, hur ofta du har hämtning eller om du har gemensam hämtplats vid ditt fritidshus.

Vad är rörlig avgift?

Villor och verksamheter betalar viktavgift på avfallet. Den bekostar behandling av det insamlade avfallet.

Du betalar viktavgift på matavfall och restavfall. Avgiften bekostar behandling av det insamlade avfallet. Restavfallet levereras till Umeå Energi, som tar betalt för att förbränna avfallet i Dåva kraftvärmeverk. Matavfallet levereras till biogasanläggningen i Skellefteå som tar betalt för att göra biogas av matavfallet.

Exempel på andra avgifter

Du kan beställa flera tjänster och abonnemang hos oss beroende på vilka behov du har. Här är några exempel. Du hittar alla tjänster och avgifter i avfallstaxan för din kommun.

Slamtömning

Du som har enskilt avlopp betalar för slamtömning. Kostnaden beror på vilken typ av tjänst du använder och om det behövs tillägg för extra slang eller beställning av extra tömning.

Fritidshus

Fritidshus betalar en grundavgift och en avgift för beroende på typ av abonnemang, gemensamma hämtplatser eller egna tunnor. Avgiften kan variera beroende på kommun.

Övriga tjänster

Du kan beställa flera extra tjänster av oss, mot avgift som du hittar i taxan. Exempel på tjänster är hämtning av grovavfall, eller att köpa och lämna latrinkärl på återvinningscentralen.

Jämförelse av taxa mellan kommuner och de senaste tio åren

Vill du jämföra taxor i olika kommuner och se utvecklingen för kommunala avgifter kan du använda "Avgiftsundersökningen Nils Holgersson" Länk till annan webbplats.. Jämförelsen har tagits fram Nils Holgersson-gruppen, som består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige.