Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Avfall för företag och verksamheter

Företag och andra verksamheter har också sopor och grovavfall. En del ansvarar Vakin för, andra delar behöver företaget ordna själv.

Ansvar för avfallet i en verksamhet

Vakin ansvarar för att samla in restavfall och matavfall. Restavfall och matavfall uppstår där människor bor, lever och arbetar – till exempel i en personalmatsal.

Även annat avfall som uppkommer på arbetsplatser kan jämföras med det som uppkommer i hushåll, till exempel avfall från butiker och restauranger. Matavfall från livsmedelsproduktion är inte kommunalt avfall, däremot är matavfall från butik kommunalt ansvar.

Verksamheterna ansvarar för verksamhetsavfall, till exempel från industrier, jord- och skogsbruk, för att se till att det hanteras och behandlas rätt.

Grovavfall

Verksamheter i Umeå kommun får inte lämna grovavfall eller farligt avfall till Vakins återvinningscentraler utan hänvisas till följande anläggningar:

  • Stena Recycling AB, Spårvägen 16
  • Ragn-Sells AB, Dåva Energiväg 10
  • Prezero, Dåva Energiväg 25
  • Ume Assistance, Travbanevägen 61
  • Kuusakoski Recycling, Tegelbruksvägen 5
  • Dåva DAC, Dåva Energiväg 10

I Vindelns kommun får verksamheter lämna grovavfall på Lidbackens återvinningscentral mot avgift.

Matavfall

För verksamheter i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Insamlat matavfall blir till biogas.

Evenemang

Ska du arrangera en idrottstävling, festival eller annat evenemang? Vi kan hjälpa dig att ta hand om avfallet. Du kan hyra tunnor och containrar av oss och låna skyltar för källsortering. Vi hämtar matavfall och restavfall. Ska du sortera förpackningar hjälper vi dig med kontakter.

Förpackningsinsamling

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall från producenterna. Insamlingen ska ske genom fastighetsnära insamling (FNI) eller återvinningsstationer (ÅVS).

Förändringen sker i flera steg, med införande av fastighetsnära insamling senast 1 januari 2027. Då ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling.