Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i våra kommuner finansieras helt av avgifter. Det innebär att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att producera dricksvatten och underhålla och förnya kommunens anläggningar och ledningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet. Regn och smältvatten från gator och fastigheter tar vi emot i till exempel dagvattendammar.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett avloppsvatten som naturen tål. Allt detta får du till en kostnad som är låg sett till riksgenomsnittet i Sverige.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Avgiften kallas taxa, den är uppdelad i brukningsavgift och anläggningsavgift. Läs mer i taxan för din kommun.

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgift är en återkommande avgift för anslutna kunder. Här kan du läsa mer om hur brukningsavgiften är uppbyggd och se prisexempel.

Vad är anläggningsavgift?

Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp.

Jämförelse av taxa mellan kommuner och de senaste tio åren

Vill du jämföra taxor i olika kommuner och se utvecklingen för kommunala avgifter kan du använda "Avgiftsundersökningen Nils Holgersson" Länk till annan webbplats.. Jämförelsen har tagits fram Nils Holgersson-gruppen, som består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige.