Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga avfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till en återvinningscentral.

Vad räknas som farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, brandfarligt, miljöfarligt eller hälsofarligt. I ett vanligt hem kan det handla om:

  • Lösningsmedel, till exempel aceton, lacknafta, terpentin, fotogen
  • Bekämpningsmedel
  • Färg- och lackrester, nagellack, lim
  • Sprayflaskor, till exempel hårspray
  • Städkemikalier, impregneringsmedel, klorin, silverputs, golvpolish
  • Oljefilter, avfettningsmedel
  • Lysrör och andra ljuskällor
  • Kvicksilvertermometrar
  • Batterier och bilbatterier
  • Elavfall, prylar med sladd eller batteri

Här lämnar du ditt farliga avfall

Privatpersoner lämnar sitt farliga avfall till en återvinningscentral. Kemikalier ska vara väl förpackade, gärna i originalförpackningen eller märkta, om du vet vad det är du lämnar in. Vet du inte så skriv okänt innehåll. Blanda inte olika sorters farligt avfall.

Återvinningscentralen tar inte emot:

  • Brandsläckare, gasflaskor och kolsyrepatroner. De lämnar du till återförsäljare.
  • Läkemedel. De lämnar du in till apoteket.
  • Kanyler. Slå in dem väl och lägg dem i din vanliga soppåse.
  • Fyrverkerier, explosiva varor, ammunition och vapen. De lämnar du in till Polisen.
  • Större mängder farligt avfall, till exempel fat med spillolja. De ska du lämna till företag med behörighet att hantera farligt avfall.

Vad händer med avfallet?

Vi sorterar allt som lämnats in och en kemist undersöker produkterna. Vissa kemikalier bränns i godkända anläggningar. En del återvinns och andra slutförvaras. Du kan vara trygg med att ditt farliga avfall tas om hand på rätt sätt när du lämnar in det till din återvinningscentral.

Hållbara tips

Elavfall, prylar med sladd eller batteri, innehåller miljöfarliga ämnen men även värdefulla metaller som kan återvinnas. När du lämnar in elavfall sparar du naturresurser och bidrar till en renare miljö. Butiker som säljer elprylar kan också ta emot elavfall och på många återvinningsstationer finns batteriholkar för småbatterier.

Osäker hur du ska sortera?

Använd vår sorteringsguide så blir det lätt att göra rätt