Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vattenmätare – råd och anvisningar

Abonnenten betalar för den mängd vatten som tillförs fastigheten. Därför finns en vattenmätare monterad på den inkommande vattenledningen.

Fastighetsägaren ska vårda vattenmätaren så den inte skadas.

Det är viktigt för såväl abonnent som leverantör att vattenmätaren fungerar som den ska och visar en korrekt ställning. Med jämna mellanrum tas därför mätaren in för kontroll och genomgång.

 • Vattenmätaren är anläggningsbolagets egendom, men fastighetsägaren ansvarar för den i enlighet med ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen). ABVA Umeå kommun Pdf, 246.1 kB., ABVA Vindelns kommun, Pdf, 282 kB. ABVA Nordmalings kommun Pdf, 266.3 kB.
 • Detta innebär att mätaren ska vårdas och att den inte får skadas. Om den skadas, måste fastighetsägaren kontakta Vakin för byte. Kostnaden för detta debiteras abonnenten.
 • Avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren, är fastighetsägarens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka.

Placering av vattenmätare

För att Vakin ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service, ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättåtkomlig.

 • Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.
 • Förändring av mätarplacering får inte ske utan Vakins kännedom.
 • För mätare som är placerad i mätbrunn, finns speciella anvisningar när det gäller placering.

Lär dig mer om vattenmätarens placering Pdf, 190.2 kB. här, information om vattenmätare av typen LK 580 finner du här. Pdf, 135.2 kB.

Avläsning

Avläsning av vattenmätaren sker i första hand av respektive kund (självavläsning).

 • Lämna mätarställningen via Mina sidor (inloggning via BankID) eller via Vakin Kundservice. Detta bör ske minst en gång per år.
 • Vi skickar också ut ett självavläsningskort (en gång per år) för den som inte har möjlighet att lämna mätarställningen via Mina sidor.
 • Observera att den svarta snurran på mätaren i regel ska stå helt stilla när inget vatten används (tryckförändringar i ledningen kan göra att den rör lite fram och tillbaka). Skulle den konstant röra sig åt ett håll, tyder det på ett läckage i ledningsnätet, till exempel en rinnande vattenklosett.
 • Nedan finns olika exempel på vattenmätare och hur dessa ska avläsas. Både vad gäller vattenförbrukning och mätarnummer. Klicka på bilderna för att se en förstoring.

 

Debitering

Vattenförbrukningen preliminärdebiteras kvartalsvis utifrån en beräknad förbrukning.

 • Den beräknade förbrukningen bestäms av tidigare avläsningar, alternativt uppskattas av Vakin om mätaren inte avlästs tidigare.
 • Vid varje avläsning regleras den beräknade förbrukningen. Den abonnent som haft en för hög beräknad förbrukning får ett avdrag på fakturan och den som haft en för låg får ett tillägg.
 • Ju oftare mätarställningen lämnas, desto mer korrekt blir debiteringen.

Schablonmetoden

Det finns några kunder till oss som använder schablonmetoden istället för att ha vattenmätare. Har du köpt en sådan fastighet, eller vill byta till vattenmätare. Läs igenom dokumentet om vattenmätarens placering Pdf, 190.2 kB.. Kontakta därefter oss för rådgivning hur du ska utforma en bra mätarplats där vi kan montera vattenmätaren.