Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Vattenmätaren

Vattenmätaren sitter på den inkommande vattenledningen. Du betalar för den mängd vatten du använder.

Mätarställning - så här läser du av din vattenmätare

Det finns flera typer av vattenmätare. Vi arbetar med att införa fjärravlästa vattenmätare i våra kommuner. Du som har fjärravläst mätare behöver inte läsa av den. Däremot bör du titta till den med jämna mellanrum. På Mina Sidor eller på fakturan kan du se när din vattenmätare senast lästes av.

Du som har en äldre modell av vattenmätare läser själv av vattenmätaren och lämnar mätarställningen till Vakin. Lämna mätarställning minst en gång per år, gärna oftare.

Enklast är att lämna mätarställningen på Mina sidor. Du loggar in med BankID eller kundnummer, som du hittar på fakturan. Vi skickar ut ett självavläsningskort en gång per år för den som inte har möjlighet att lämna mätarställningen via Mina sidor.

Här finns exempel på olika vattenmätare och hur de ska avläsas.

Det är viktigt för dig som kund och för Vakin att vattenmätaren fungerar som den ska och visar rätt mätarställning. Med jämna mellanrum tas därför mätaren in för kontroll och genomgång.

Vattenmätaren ägs av anläggningsbolaget i din kommun, men du som är fastighetsägare ansvarar för att ta hand om den på rätt sätt, så att den inte skadas. Ansvaret regleras i ABVA, Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

ABVA Umeå kommun Pdf, 246.1 kB.

ABVA Vindelns kommun Pdf, 282 kB.

ABVA Nordmalings kommun Pdf, 266.3 kB.

Om vattenmätaren skadas ska du kontakta Vakin för byte. Du får betala kostnaden för bytet.

Fastighetsägaren äger avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga om det skulle behövas, till exempel vid en vattenläcka.

Vattenmätaren behöver vara lättåtkomlig, för att Vakin ska kunna komma åt den vid avläsning, byte eller service.

Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Vattenmätaren får inte flyttas utan Vakins kännedom.

För mätare som är placerad i mätbrunn, finns speciella anvisningar när det gäller placering.

Skiss över vattenmätarens placering (PDF) Pdf, 190.2 kB.

Vattenförbrukningen debiteras kvartalsvis utifrån din beräknade vattenförbrukning. Den bestäms av tidigare avläsningar, eller uppskattas av Vakin om mätaren inte är avläst tidigare. Du kan få mer exakta fakturor genom att regelbundet lägga in din mätarställning på Mina Sidor.

Vid varje avläsning regleras den beräknade förbrukningen. Du som haft en för hög beräknad förbrukning får ett avdrag på fakturan och du som haft en för låg får ett tillägg.

Det finns några kunder som använder schablonmetoden istället för att ha vattenmätare. Har du köpt en sådan fastighet, eller vill byta till vattenmätare? Kontakta Kundservice så kan vi hjälpa dig att utforma en bra mätarplats där vi kan montera vattenmätaren.