Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Frusna ledningar och vattenläckage

Här har vi samlat frågor och svar om hur du som fastighetsägare kan förebygga frusna ledningar och hur du ska agera om en läcka uppstår i din fastighet.

Se till att vattenmätarens utrymme är varmare än 0 grader

Hur gör jag för att undvika sönderfrusna ledningar?

 • Håll koll på temperaturen närmast vattenmätaren
 • Är mätare bakom en lucka eller dörr så kan du öppna luckan/dörren så att det blir varmare kring vattenmätaren
 • Är det extremt kallt och svårt att hålla det frostfritt kring vattenmätaren, ställ in en så kallad frostvakt eller kupévärmare
 • Fundera om det finns toaletter eller badrum som inte används regelbundet – låt en kran (varmt och kallt vatten) stå på lite rinn under den kallaste perioden

Vad kan jag göra för att upptäcka läckan i tid?

 • När alla kranar är stängda ska vattenmätarens vattenförbrukning stå still. Beroende på mätartyp ser det olika ut, det viktiga är att säkerställa att det inte finns ett flöde med vatten när kranarna är stängda
 • Upptäcker du att det finns ett vattenflöde även om kranarna är stängda, kan det finnas en läcka i din fastighet

Vad gör jag och vem kontaktar jag vid en vattenläcka?

 • Stäng av vattnet vid vattenmätaren. Om det är väldigt kallt kring mätaren är det viktigt att hålla utrymmet frostfritt för att undvika följdfel som sönderfrusna ledningar, ventiler eller mätare
 • Kan du inte stänga av vattnet vid vattenmätaren så kontakar du Vakin som stänger av servisventilen ute i gatan
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och rådfråga vad du ska vidta för ytterligare åtgärder
 • För att reparera läckaget kan du behöva kontakta en rörmokare, den kostnaden står du för själv

Får jag ersättning för vattenläckage i min fastighet?

 • Vakin ersätter inte kostnader för reparation av vattenläckor eller skador som är på fastighetens egendom.
 • Som fastighetsägare ansvarar du över rör och ventiler efter förbindelsepunkten, som oftast är placerad 0.5 m från tomtgräns
 • Det är även fastighetsägarens ansvar att se till att vattenmätaren inte fryser. Använd en extra värmekälla, exempelvis ett element om utrymmet där vattenmätaren sitter tenderar att bli kallt.
 • Ersättning för eventuella skador orsakat av vattenläckan ska anmälas till ditt försäkringsbolag.