Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avfallstaxor för Umeå Kommun

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxan är uppdelad i tre delar; Lägenhets-/villaavgift, behållaravgift samt en rörlig, viktbaserad avgift.

Alla fastigheter betalar en fast grundavgift (lägenhets-/villaavgift). Den avgiften bekostar bland annat återvinningscentralerna runt om i kommunen.

Behållaravgiften (kärlavgift, hämtningsavgift) motsvarar den kostnad som uppstår för att få avfallet hämtat och transporterat. Avgiften bekostar även inköp och underhåll av kärl. Kostnaden är fast och beror på storleken på kärlet och typen av hämtning.

Från 1 mars 2020 betalar du även viktavgift på matavfall och restavfall. Den avgiften går i huvudsak till att täcka kostnaderna för behandling av det insamlade avfallet. Restavfallet levereras till Umeå Energi, som tar betalt för att förbränna avfallet i Dåva kraftvärmeverk. Matavfallet levereras till biogasanläggningen i Skellefteå som gör biogas av matavfallet.

 Kostnader för olika typer av avfallshantering