Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga avfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till en återvinningscentral.

Vad räknas som farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis:

 • Lösningsmedel, till exempel aceton, lacknafta, terpentin, fotogen.
 • Bekämpningsmedel.
 • Lysrör och andra ljuskällor.
 • Batterier och bilbatterier.
 • Färg- och lackrester, nagellack, lim.
 • Sprayflaskor, till exempel hårspray.
 • Städkemikalier, impregneringsmedel, klorin, silverputs, golvpolish.
 • Kvicksilvertermometrar.
 • Oljefilter, avfettningsmedel.
 • Alla produkter med sladd eller batteri.

Elavfall räknas också som farligt avfall

Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Butiker som säljer elprylar kan också ta emot elavfall.

Batterier kan, förutom på ÅVC, lämnas i holkar på många platser i tätorter till exempel vid ÅVS (återvinningsstationer).

Här lämnar du ditt farliga avfall

Hushåll lämnar sitt farliga avfall till en återvinningscentral. Farligt avfall ska vara väl förpackat. Lämna det i originalförpackningen eller märk upp vad det innehåller. Vet du inte så skriv okänt innehåll. Blanda inte olika sorters farligt avfall.

Visste du att:

 • Brandsläckare, gasflaskor och kolsyrepatroner lämnar du till återförsäljare.
 • Läkemedel och kanyler lämnar du in till Apotek
 • Fyrverkerier, explosiva varor, ammunition och vapen lämnar du in till Polisen.
 • Större mängder farligt avfall, till exempel fat med spillolja ska du lämna till företag med behörighet att hantera farligt avfall.