Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Dränering

Är det dags att ansluta din fastighets stuprör och brunn till dagvattenledningen eller ska du göra om en befintlig dränering? Läs då först igenom den här guiden – det är nämligen viktigt att du känner till riktlinjerna och att processen sker i rätt ordning.

Om du ska dränera finns det en del som du behöver känna till.

Den här informationen vänder sig främst till fastighetsägare, men informationen är också användbar för entreprenörer som utför grävarbeten på uppdrag av fastighetsägaren. Genom att både du och eventuell entreprenör tar del av informationen kan ni undvika det vanligaste felet: att entreprenören börjar gräva innan fastighetsägaren fått en godkänd servisanmälan från Vakin.

När du dränerar om eller ansluter ny dränering till kommunala ledningar får du bara ansluta dränering till dagvattenledingar. Om du har källare måste du installera ett bakflödesskydd . Vakin rekommenderar pump, för att få ett säkert bakflödesskydd. Mer information finns i broschyren Dränering Pdf, 418.1 kB.

Processen ser olika ut beroende på om det rör sig om ny- eller omdränering. Välj därför det alternativ som passar din fastighet och läs vidare i den kolumnen. Att göra en servisanmälan betyder att du gör en anmälan om att du vill ha Vakins tjänster.