Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Beräkna anslutningskostnad

Ska du bygga nytt eller ansluta en fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp? I vår beräkningsmodell kan du beräkna den ungefärliga kostnaden för att ansluta din fastighet i Umeå kommun.

Beräkningsmodellen utgår från en standardavgift för villa och enfamiljshus. På din nybyggnadskarta kan du se vilka tjänster som du kan ansluta. Har du frågor kontakta vår kundservice.

Beräkningsmodellen använder sig av VA-taxa 2024-01-01. Pdf, 526.6 kB.

Ange tomtyta: kvm
Vatten:
Spillvatten:
Dagvatten fastighet:
Dagvatten gata:
Beräknad anslutningsavgift (Anläggningsavgift): kr inkl moms.
ifall du exempelvis bygger ett attefallshus kommer kostnaden att öka med kr inkl. moms per lägenhet/bostadsenhet.

Du måste ange en tomtyta för att få en korrekt beräkning av anslutningsavgiften (anläggningsavgiften).

- Du omfattas av begränsningsregeln när det gäller tomtyteavgift, se Va-taxan §6.3, ifall du kommer att bygga två läghenheter/bostadsenheter kan begränsningen i tomtyteavgiften förändras.

- Ifall dagvatten fastighet bortleds till den allmänna VA-anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, betalas en avgift på 26 690kr inkl moms. Denna summa är ej inkluderad i beräkningen ovan, se VA-taxa §6.8

- Det är mycket ovanligt att fastigheter, vid nybyggnation, endast ansluts till spillvattennätet utan att anslutas till vatten.

Läs mer

Fler e-tjänster