Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet är ett stort problem. När restauranger, storkök och bagerier släpper ut fett kan avloppsledningarna täppas igen. En fettavskiljare motverkar stopp.

Våra ledningsnät är egentligen anpassade för att ta emot avloppsvatten från hushållen. När fett från verksamheter släpps ut i samma ledningsnät, kan stora skador uppstå:

  • När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören.
  • Ett stopp kan leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen, med stora kostnader som följd.
  • Fettavlagringar bildar svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som ger frätskador på betongrör och utgör en hälsorisk.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna, ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en fettavskiljare installerad.

Lär mer om anmälan, ansvar och skötsel av fettavskiljare i Vakins broschyr.

Anmälan om fettavskiljare

När installationen av fettavskiljaren på en fastighet är klar ska nedanstående blankett fyllas i och insändas till Vakin.