Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Sprinkleranläggningar

Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. Det innebär att vi är mycket restriktiva med att ansluta sprinkler till den allmänna dricksvattenanläggningen.

Det finns lite att tänka på om du vill ansluta en sprinkleranläggning mot det kommunala va-nätet.

Dricksvatten regleras i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Den omfattar inte anslutning av sprinkleranläggningar, vilket innebär att VA-huvudmannen i kommunen, inte har skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar.

Vakins uppdrag är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. För att vi ska kunna utföra detta uppdrag på ett ansvarsfullt sätt så måste vi planera för en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning till hushållen. Vi måste samtidigt uppfylla Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet.

Från och med 1 juli 2021 tillåter vi därför inte nya sprinkleranslutningar med separat anslutning till kommunalt dricksvatten i Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner.

Enda möjligheter att få använda kommunalt dricksvatten för sprinkling av byggnad beskrivs nedan.

Vattensprinklersystemets främsta uppgift är att rädda egendom. Kräver relativt stora vattenflöden.

Vakin godkänner endast en sprinkleranläggning med egen vattenreservoar som via byggnadens dricksvattenservis fylls på med dricksvatten via luftgap på minst 50 mm.

Vattnet för påfyllnad av reservoar ska mätas med separat vattenmätare som dimensioneras, bekostas driftas och ägs av fastighetsägaren. Debiteringsmätare ( vattenmätare) för sprinkler skall kunna avläsas av huvudmannens (Vakin) avläsningssystem samt vara uppkopplad på 24/230V. Vakin tillsänds debiteringsmätarens krypteringsnyckel för debitering av sprinklervatten.

Se principschema Vattensprinklersystem Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster.

En enklare typ av vattensprinkler med främsta uppgift att rädda liv. Kräver relativt små vattenflöden.

Vakin godkänner endast en sprinkleranläggning via byggnadens dricksvattenservis. Dricksvattenanläggningen skall skyddas mot återströmning från sprinkleranläggningen med skyddsmodul typ BA vätskekategori typ 4.

Vattnet till sprinkleranläggningen ska mätas med separat vattenmätare som dimensioneras, bekostas, driftas och ägs av fastighetsägaren. Debiteringsmätare ( vattenmätare) för sprinkler skall kunna avläsas av huvudmannens (Vakin) avläsningssystem samt vara uppkopplad på 24/230V. Vakin tillsänds debiteringsmätarens krypteringsnyckel för debitering av sprinklervatten.

Se principschema Boendesprinklersystem Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.