Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Brandposter och vattenkiosker

Brandposter byggdes tidigare för att användas av Brandförsvaret i samband med brandsläckning. I dag används de sällan. Vi erbjuder i stället vattenkiosker för uttag av vatten.

Använd vattenkiosker

Vakin och Brandförsvaret arbetar för att plombera alla brandposter i Umeå kommun och i stället erbjuda vattenkiosker för uttag av vatten.

I vattenkiosken finns vattenmätare, återströmningsskydd som skyddar det kommunala vattnet mot förorenat vatten, samt en dräneringsanordning som förhindrar frysning.

För att använda vattenkiosker behöver du en kodad nyckel som administreras av Vakin. Kontakta Kundservice. Vattenkiosken är knuten till en internetsida som känner igen användaren och registrerar uttappad mängd. Varje användare kan logga in på sin sida och där få överblick över sina vattenuttag.

Anledningar att inte använda brandposter.

  • Uttag från brandposter drar stora mängder dricksvatten, som inte är redovisat och därför blir svinn.
  • Tappning från en brandpost där vattenledningen är lågt dimensionerad ger tryckfall hos omkringliggande kunder.
  • Vid uttag från brandpost för påfyllnad av exempelvis spolbil/vattentank, finns risk för att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet och ut till abonnenterna.
  • Ett plötsligt uttag från en brandpost kan ändra vattnets strömningshastighet, vilket kan leda till att den ”film” som finns på insidan av vattenledningen slits loss kan sätta igen filter och missfärga tvättar.
  • Väggbrandposter riskerar att frysa sönder, vilket kan orsaka stora översvämningar.
  • Om brandposten hanteras felaktigt, kan det uppstå personskador på grund av tryckkraften från slangen.