Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter

Fixa dina ärenden när det passar dig!

Med våra e-tjänster kan du själv enkelt göra vanliga ärenden. Du kan anmäla flytt, göra beställningar eller ändra uppgifter.

Driftstörningar

Just nu är det inga driftstörningar
Vill du ha sms vid driftstörningar?
Anmäl dig till vår sms-tjänst

Öppettider ÅVC

 • Gimonäs - Umeå 09.00-20.00
 • Klockarbäcken - Umeå 09.00-20.00
 • Lidbacken - Vindeln Stängt
 • Nordmaling 13.00-19.00
 • Holmsund Stängt
 • Hörnefors 14.00-19.00
 • Sävar 15:00-20:00
 • Tavelsjö Stängt
 • Botsmark Stängt

Nyheter

 • Vakin ansluter sig till Umeå klimatfärdplan

  01 december

  I Umeå klimatfärdplan åtar sig organisationer, företag och offentliga verksamheter att arbeta tillsammans för att skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen. Vakin är med!

 • Ökade kostnader för vatten och avlopp i Nordmaling.

  28 november

  Ökad kostnadsnivå för vatten och avlopp har gett ett underskott i Nordmaling. Det gör att Vakin föreslår höjda VA-taxor i Nordmalings kommun. Förslaget innebär en höjning för en villa på cirka 170-...

 • Nytt utseende på vakin.se

  22 november

  Vi har designat om vakin.se, för att det ska bli enklare för dig att hitta information och använda e-tjänster.

Aktuella projekt

 • Under genomförande

  Ansluter nya kunder på Ön

  Umeå

  Vi arbear med att ansluta nya kunder på Ön. Arbetet statartar i november 2022 och beräknas vara klart i januari 2023.

 • Under genomförande

  Samråd Lidbackens ÅVC

  Vindeln

  Välkommen att lämna synpunkter till den planerade ändringen av verksamheten på Lidbackens återvinningscentral. Vakin ansöker om tillstånd till verksamheten på grund av att mängderna farligt avfall ...

 • Under planering

  Släntåtgärder Umeå avloppsreningsverk

  Umeå

  Det pågår ständig erosion av stränderna på Ön. Detta bedöms bland annat bero på att jordmaterialen i strandkanterna huvudsakligen består av lätteroderade material samt att vattenflödet och vattenst...

Vision VA - Mötesplatsen i norr för vatten, avlopp och avfall.

Vision VA, kompetensnoden i norr för vatten, avlopp och avfall, är Vakins satsning för att samla, stärka och sprida kunskap om hur vi bäst möter dessa utmaningar. Genom att ta ett samlat grepp om utbildningar, konferenser, seminarier och nätverksträffar, vill vi höja kompetensen på ett formaliserat sätt.

Vill du ha ett viktigt jobb?

Som anställd hos Vakin bidrar du till rent dricksvatten, friska vattendrag och effektiv hantering av avfallsresurser. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.