Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

ÅVC Plus på Hörnefors återvinningscentral

Vi planerar för att privatpersoner som bor i Hörnefors ska få tillgång till återvinningscentralen för självservice utanför bemannade öppettider.

Efter en kort utbildning kan du sortera ditt grovavfall på egen hand. Tack för att du återvinner!

Uppdaterad 2021-06-01: Denna och nästa vecka kallar vi till de sista utbildningsomgångarna innan sommaruppehållet. Totalt har vi utbildat drygt 300 kunder och alla som nu står i kö ska få erbjudan om ett utbildningstillfälle. De som står i kö och inte har möjlighet att delta vid de tider vi kallar till i juni kommer att få en ny chans i höst.

Vi planerar att lägga in länk för anmälan till höstens utbildningar 1 augusti.

Uppdaterad 2021-05-26: Vi har hittills utbildat 200 kunder, 150 kunder står på kö och de kommer vi att hinna med innan sommaruppehållet. Vi återkommer med preliminär tid för nästa utbildningsomgång i juni.

Så här får du ÅVC Plus

För att få ÅVC Plus måste du gå en utbildning, som tar ungefär en timme. Den genomförs på återvinningscentralen. Utbildningen ger dig behörighet till ÅVC Plus, du kan då använda ditt körkort som nyckel till grinden söndag till torsdag kl 09-20.

Du kommer att kunna anmäla dig till utbildningarna på en länk på denna sida. När du anmäler dig hamnar du i en kö. När det blir din tur får du kallelse till utbildning via sms. Tackar du nej till utbildningstillfället hamnar du i kön igen och erbjuds utbildning vid ett senare tillfälle.

Hur många utbildar vi?

På grund av Coronarestriktioner kommer vi att behöva begränsa antalet deltagare vid varje utbildning till 6-7 personer. Vi räknar med att kunna utbilda ca 240 personer innan sommaren. Endast de som fått kallelse kan komma på utbildningen, detta för att säkra att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När vi når maxantalet kommer vi att stänga ansökningslänken och meddela de som inte kom med denna utbildningsomgång. Vi fortsätter utbildningarna under hösten 2021.

Uppdaterad 2021-05-03: Vi har redan nått utbildningstaket och tar därför tillfälligt bort anmälningslänken. Vi hoppas, om Coronarestriktionerna lättar, att kunna öppna den igen. Annars kommer vi att erbjuda fler utbildningar efter sommaren.

Önska tider för utbildning

När du anmäler dig fyller du i vilka tider som passar dig bäst. Vi kan inte garantera en viss tid för utbildning. När vi kan börja utbilda i större grupper kommer det att vara enklare att flytta deltagare mellan utbildningar, men i nuvarande läge måste vi hålla deltagargränsen vilket gör att du kanske inte kan få exakt den tid du vill ha. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

Säker utbildning

Vi kommer att hålla utbildningen utomhus, i mindre grupper, där utbildaren bär munskydd. Utbildaren kommer att ha röstförstärkning så att deltagarna kan hålla avstånd. Ta gärna med eget munskydd till utbildningen. Är du sjuk, stanna hemma. Missar du utbildningen hamnar du tillbaka i kön och blir kallad till nästa utbildningstillfälle.

ÅVC Plus finns just nu enbart på Hörnefors återvinningscentral.

Anmälningslänk

Länk till anmälan är tillfälligt borttagen eftersom taket för antal deltagare är nått.

Vi hoppas kunna erbjuda fler utbildningar om Folkhälsomyndighetens restriktioner lättar. Utbildningarna fortsätter under hösten 2021.


 • Endast privatpersoner som bor eller har fritidshus i Hörnefors med omnejd får använda ÅVC Plus. Företag får inte använda tjänsten, även om de utför uppdrag åt privatpersoner.
 • ÅVC Plus är personligt och kopplat till ditt körkort. Tjänsten är giltig i fem år från det att du har genomgått utbildning. Vi uppdaterar årligen - om du flyttar från kommunen så kommer du automatiskt att plockas bort ur systemet.
 • Det telefonnummer som du lämnat vid registreringen till självservice ÅVC kan även användas för att informera dig (via sms) om driftstörningar eller annan information som rör självservice ÅVC. Kom därför ihåg att ändra dina uppgifter om du byter nummer.
 • Du får inte ta med avfall eller material som någon annan lämnat från området.
 • Farligt avfall som olja och andra kemikalier får du endast lämna under bemannade öppettider.
 • Om du har avfall som du inte vet hur du ska sortera - kontakta oss eller besök oss under de bemannade tiderna så hjälper vi dig.
 • Området är kameraövervakat. Bryter du mot säkerhetsregler eller lämnar avfall på felaktigt sätt kommer vi att kontakta dig. Du riskerar då att tappa din behörighet till ÅVC Plus.

Vid olycka eller brand, ring 112. Kontakta även Vakins kundservice på 090-161900.

 • Brandsläckare och första förband finns på platsen.
 • Tack för att du städar efter ditt besök! Sopborstar finns på rampen.
 • Vid in- och utpassering, vänta tills grindarna stängts innan du kör vidare, för att förhindra att någon annan kommer in på din inloggning.
 • Klättra aldrig ner i en container! Ring oss om du råkat lägga något fel.
 • Vintertid kan det vara halt på rampen, var försiktig så att du inte halkar. Om det är väldigt dåligt väder kan vi behöva stänga ÅVC Plus, då informerar vi om det som en driftstörning på vakin.se

Efter att du genomfört utbildningen får du tillgång till ÅVC Plus. Du kan då öppna grindarna med ditt körkort som nyckel, söndag till torsdag kl 09-20.

Vid riktigt dåligt väder eller tekniska problem kan ÅVC Plus behöva stänga tillfälligt. Då lägger vi in en driftstörning på vakin.se.

Inpassage

Inpassage sker genom att ditt körkort läses av i kortläsaren som är placerad till vänster om infartsgrinden.

Grinden stängs automatiskt efter dig och stängs inte så länge det står en person eller ett fordon i grindöppningen. Vänta efter grinden och se till att den stängs bakom dig. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Utpassage

När du är klar på återvinningscentralen, kör fram mot grinden så öppnas den automatiskt. Vänligen kontrollera att grinden stängs ordentligt innan du åker från platsen. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Om den stora grinden inte öppnas finns en gånggrind på sidan som kan öppnas inifrån.

 • Försortera avfallet hemma för ett ännu smidigare besök. Karta hittar du här.PDF
 • Är saken du tänkt slänga hel? Sälj den eller lämna den till återbruk så får den en ny chans.
 • Ta hjälp av vår sorteringsguide för att sortera rätt.

Tack för att du återvinner!

Det bästa för miljön är att minimera inköp och att ge produkter längre liv genom att dela, låna, laga eller återbruka dem. Vakins återvinningscentraler samarbetar med organisationer som säljer eller lånar ut det du skänker till återbruk. Det som blir över, som du sorterar på återvinningscentralen, kan också användas som resurser.

 • Farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt så att det inte skadar miljön.
 • Metall återvinns och blir råvara till nya produkter.
 • Förpackningar blir material till nya förpackningar eller produkter.
 • Trädgårdsavfall blir jord eller bränns till energi och värme
 • Material som inte kan återvinnas bränns och blir till energi och värme eller används som konstruktions- och täckmaterial.

Ju bättre du sorterar desto mer användbart blir avfallet.

Tack för att du återvinner!