Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

ÅVC Plus

Privatpersoner kan efter en utbildning få tillgång till återvinningscentralen, för självservice utanför bemannade öppettider, söndag-torsdag kl 9-20. Vi erbjuder tjänsten i Hörnefors och i Holmsund.

Efter en kort utbildning kan du sortera ditt grovavfall på egen hand. Tack för att du återvinner!

ÅVC Plus öppettider: Söndag till torsdag kl 09-20.

Digital utbildning för ÅVC Plus

Vi erbjuder en digital utbildning för dig som använder ÅVC i Hörnefors eller Holmsund. Utbildningen består av en faktadel och ett kort test. När du klarat utbildningen är du ÅVC Plus-kund och kan börja använda självservice.

 • Endast privatpersoner som bor eller har fritidshus i kommunen får använda ÅVC Plus. Om du bor i en annan kommun men har fritidshus nära ÅVC, behöver du kontakta Kundservice.
 • Företag får inte använda tjänsten, även om de utför uppdrag åt privatpersoner.
 • ÅVC Plus är personligt och kopplat till ditt körkort. Tjänsten är giltig i fem år från det att du har genomgått utbildning. Vi uppdaterar årligen - om du flyttar från kommunen så kommer du automatiskt att plockas bort ur systemet.
 • Det telefonnummer som du lämnat vid registreringen till självservice ÅVC kan även användas för att informera dig (via sms) om driftstörningar eller annan information som rör självservice ÅVC. Kom därför ihåg att ändra dina uppgifter om du byter nummer.
 • Du får inte ta med avfall eller material som någon annan lämnat från området.
 • Farligt avfall som olja och andra kemikalier får du endast lämna under bemannade öppettider.
 • Om du har avfall som du inte vet hur du ska sortera - kontakta oss eller besök oss under de bemannade tiderna så hjälper vi dig.
 • Området är kameraövervakat. Bryter du mot säkerhetsregler eller lämnar avfall på felaktigt sätt kommer vi att kontakta dig. Du riskerar då att tappa din behörighet till ÅVC Plus.

Vid olycka eller brand, ring 112. Kontakta även Vakins kundservice på 090-161900.

 • Brandsläckare och första förband finns på platsen.
 • Tack för att du städar efter ditt besök! Sopborstar finns på rampen.
 • Vid in- och utpassering, vänta tills grindarna stängts innan du kör vidare, för att förhindra att någon annan kommer in på din inloggning.
 • Klättra aldrig ner i en container! Ring oss om du råkat lägga något fel.
 • Vintertid kan det vara halt på rampen, var försiktig så att du inte halkar. Om det är väldigt dåligt väder kan vi behöva stänga ÅVC Plus, då informerar vi om det som en driftstörning på vakin.se
 • Tack för att du visar hänsyn till våra grannar när du besöker återvinningscentralen. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och att säkra lasten så att inte skräp blåser av.

Efter att du genomfört utbildningen får du tillgång till ÅVC Plus. Du kan då öppna grindarna med ditt körkort som nyckel, söndag till torsdag kl 09-20.

Vid riktigt dåligt väder eller tekniska problem kan ÅVC Plus behöva stänga tillfälligt. Då lägger vi in en driftstörning på vakin.se.

Inpassage

Inpassage sker genom att ditt körkort läses av i kortläsaren vid infartsgrinden.

 1. Vänd körkortet med QR-koden uppåt
 2. För in körkortet i kortläsaren så långt det går
 3. Håll kvar körkortet tills grinden öppnas

Grinden stängs automatiskt efter dig och stängs inte så länge det står en person eller ett fordon i grindöppningen. Vänta efter grinden och se till att den stängs bakom dig. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Utpassage

I Hörnefors öppnas grinden automatiskt när du kör fram mot grinden. I Holmsund finns en knapp som du behöver trycka på för att öppna grinden.

Vänligen kontrollera att grinden stängs ordentligt innan du åker från platsen. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Om den stora grinden inte öppnas finns en gånggrind på sidan som kan öppnas inifrån.

 • Är saken du tänkt slänga hel? Sälj den eller lämna den till återbruk så får den en ny chans.
 • Sortera avfallet redan hemma så blir ditt besök smidigare.
 • Ta hjälp av vår sorteringsguide för att sortera rätt.

Tack för att du återvinner!

Vi planerar att bygga om flera av våra mindre återvinningscentraler till ÅVC Plus i framtiden. Näst på tur är Sävar ÅVC. När det är dags för nyöppning informerar vi om hur du som kund kan få utbildning och tillgång till ÅVC Plus.