Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Taxor och avgifter

Här hittar du information om avgifterna för Vakins olika tjänster.

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfallshanteringen i våra kommuner finansieras helt av avgifter. Det innebär att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att producera dricksvatten och underhålla och förnya ledningsnäten. Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet. Avgifterna för olika typer av avfallshantering använder vi för insamling, transport och behandling av avfall samt drift av våra återvinningscentraler.